Sarstad har två huvudinriktningar
    
Publikationer med höga krav på innehåll och form.
Konsultation och kommunikation.
    
Utifrån ett team som fungerar som ett nav arbetar Sarstad med ett nätverk av professionella konsulter från näringsliv, offentlig sektor, internationell förlags- och designbransch. Vi står för mer konkretion än vision.